Vị trí khách sạn

Đóng
Vị trí khách sạn Đại Dương
Thứ Năm, 29/03/2012 - 08:44Vị trí khách sạn Đại Dương trong lòng thành phố Nha Trang


Địa điểm                                                 Khoảng cách

   Bờ biển Nha Trang                                                120m
   Ga xe lửa                                                                3km
  Chùa Long Sơn                                                    3.6km
   Nhà thờ Đá                                                          2.5km
 Khu điều dưỡng Hòn Chồng                                     4km
Tháp Bà Ponaga                                                      3km
 Khu khoáng Nóng - Tắm Bùn                                15km
 Chợ Đầm                                                             3.5km
 Bảo tàng Yersin                                                   1.4km
 Khu du lịch                                                          100m


Thông tin liên hệ
Liên kết website

Hỗ trợ trực tuyến
LỄ TÂN 1
LỄ TÂN 2
Lượt truy cập